Select Page

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

de la Fundació Don Bosco Salesians Social

AVÍS LEGAL

Dades de l’titular de la pàgina. De conformitat amb el que estableix la Llei 34 / 2.002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i en el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa que la Fundació Don Bosco Salesians Social és el titular de la pàgina web accessible en l’adreça URL https://donboscosalesianos.social ( des d’ara lloc web), l’adreça de correu electrònic és fundacion@fundaciondonbosco.es, amb telèfon +34 957.475.267 i domicili en C / Salesians 1B – 41008 Sevilla.

Condicions Generals Ús de la web

1. Les presents condicions generals regulen l’ús dels llocs web d’Internet que aquesta entitat posa a la seva disposició com a usuari. La utilització del Lloc Web suposa l’acceptació plena per l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web vigents, en cada moment en què l’usuari accedeixi a la mateixa, de manera que, si aquest no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d’usar aquest Lloc Web.

2. Aquesta entitat es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús del Lloc Web, notificant-ho als usuaris amb antelació suficient, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d’ús, instruccions o avisos que resultin d’ aplicació, amb la finalitat de millorar els serveis oferts. Així mateix, es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment. Mitjançant la modificació de les condicions generals publicades en aquesta pàgina web s’entendrà per complert el deure de notificació. Per tant, recomanem la visualització prèvia de l’Avís Legal per conèixer les condicions d’accés, ús i utilització de l’corresponent web-site.

3. L’objecte de la web és prestar el servei sol·licitat així com facilitar l’accés a la informació, activitats, projectes i serveis que realitza la fundació o en què aquesta participa.

4. accés a el portal a través de l’adreça URL https://donboscosalesianos.social té caràcter gratuït per als usuaris i la seva visualització no requereix de prèvia subscripció o registre.

5. Les persones usuàries respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa produïts com a conseqüència directa o indirecta, d’l’incompliment de les condicions establertes en el corresponent avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, imatges, fotografies, sons, animacions, programari, textos, així com la informació i, en definitiva, els elements continguts a la pàgina web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’entitat. En tot cas, l’usuari / a podrà visualitzar-los i utilitzar-los per a ús personal, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials i, en conseqüència, no estant permesa la reproducció i / o publicació, total o parcial, ni el seu tractament informàtic, distribució, difusió , modificació, transformació o descompilació, etc., sense el permís previ i per escrit de titular. Quan s’autoritzi la reproducció s’ha d’indicar la procedència de la informació.

Mesures tècniques i organitzatives

L’entitat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent; sent els nivells de seguretat els adequats a les dades que es faciliten i, a més, s’han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades que ens faciliten.

Exempció de responsabilitat

El present lloc web ofereix informació de les activitats i / o serveis que presta i ofereix l’entitat i informació d’utilitat per als usuaris / es i per a la societat en general. Aquesta informació és de caràcter general, no aborda circumstàncies específiques relatives a persones i organismes concrets. L’entitat considera essencial el foment de l’accés de el públic a la informació continguda en aquest lloc web i, per això, posa tot el seu interès en la posada a el dia de el mateix tractant de corregir els errors que els siguin assenyalats, a fi que la informació que conté sigui d’utilitat per a les persones interessades. Els continguts incorporats a el lloc web han estat elaborats, en tot moment, per prestar el sol·licitat, així com facilitar l’accés a la informació i els projectes o activitats que aquesta realitza de manera que l’entitat no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l’esmentada informació ni garanteix l’exactitud ni la posada a el dia de la informació que pot obtenir de la mateixa, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web. L’entitat no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a la web de la seva titularitat, atès que, per altra banda, la mateixa, així com els seus continguts poden ser variats, modificats i / o suprimits en qualsevol moment sense necessitat legal de previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web. L’entitat no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a la web de la seva titularitat, atès que, per altra banda, la mateixa, així com els seus continguts poden ser variats, modificats i / o suprimits en qualsevol moment sense necessitat legal de previ avís. Així mateix, no es fa responsable dels possibles danys que es podrien derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a el titular d’aquesta pàgina web , dels retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics. Aquesta pàgina web té enllaços i connexions amb altres llocs i pàgines web de caràcter institucional sense que per això l’entitat pugui respondre de la qualitat, exactitud i veracitat dels continguts de les mateixes pel que no es fa responsable de qualsevol pèrdua, directa o indirecta, irrogada com a conseqüència de decisions adoptades sobre la base de la informació disponible a les esmentades pàgines. La presència d’aquests enllaços a la nostra pàgina web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc d’Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d’aquests continguts o titulars dels llocs on es troben. D’aquesta manera, l’entitat no es responsabilitza de l’contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió per l’ús de qualsevol contingut, producte o serveis disponibles en els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

Comunicacions a les persones usuàries

L’entitat és contrària a la pràctica de l’SPAM (enviament massiu i continuat de missatges a l’correu electrònic no sol·licitats), normalment comercial a persones amb les quals no s’ha mantingut cap relació, o hagin mostrat el seu desig de no rebre informació al seu correu electrònic . Pel fet de ser soci de l’entitat, aquesta li podrà comunicar les seves novetats, nous servei i activitats, ajudes, subvencions, de les que puguin beneficiar-se. En el cas que vostè decidís no voler rebre informació (comercial) poseu-vos en contacte amb nosaltres per mostrar el seu no conformitat a la recepció de les comunicacions.

Legislació aplicable i tribunals competents

La legislació aplicable és l’espanyola i es declara jurisdicció competent per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d’aquesta web així com de la contractació que es pogués realitzar a través d’ella als Jutjat i Tribunals de Còrdova.

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LA WEB

La Fundació Don Bosco en un clar compromís amb el compliment normatiu referit a la protecció de les dades de caràcter personal en relació als usuaris / es de la web i / o ciutadans / es en general, desitja manifestar que les dades personals seran tractades amb el respecte i la diligència deguda tant a l’Reglament (UE) 2016/679, de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, com a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals. Igualment, adaptarem i actualitzarem la present política de privacitat a mesura que vagi sorgint qualsevol novetat legislativa o jurisprudencial.

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.


Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: Fundació Don Bosco Salesians Social

CIF: B-93387090

Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades Abla Advocats. Cruz Conde nº 11, 1 Esquerra 14008 Còrdova

Finalitat: prestar el servei o l’activitat sol·licitada, així com facilitar l’accés a la informació, fins, activitats, projectes i els serveis que realitza la fundació

Legitimacions: obligacions legals, execució de contracte, interès legítim i compliment d’interessos públics o consentiment de la persona interessada.

Destinataris: La Fundació només ha de comunicar les seves dades amb el consentiment de l’titular dels mateixos, o si no, en compliment d’obligacions legals.

Drets: L’interessat podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, així com revocar l’autorització per al tractament dels mateixos, i exercitar els restants drets de limitació, portabilitat tal com s’indica en la informació addicional de la política de protecció de dades.


Informació addicional sobre la Política de Protecció de Dades

1. Qui és el responsable de l’tractament de les seves dades?

Dades de contacte de l’responsable:

Fundació Don Bosco Salesians Social
direcció
Telèfons: 957 475267
Correu electrònic: protecciondatos@donboscosalesianos.social
Dades de contacte de l’DPD:

Abla Advocats.
Domicili: Cruz Conde nº 11, 1- Esquerra- 14008 Còrdova.
Correu electrònic: De conformitat amb el Reglament de la UE 2016/679 De el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’Abril de 2016 i de la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals l’informem dels següents

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les finalitats principals per les quals podem tractar les seves dades, ja sigui, per complir amb obligacions derivades de la prestació de el servei sol·licitat, per a complir obligacions legals, interessos públics, o per interès legítim o, defecte de l’anterior, en base al seu consentiment , són les corresponents a:

Prestació de Servei sol·licitat o participació en la fundació que implica la recollida dades sol·licitades per al desenvolupament de l’activitat.

Gestió econòmica i administrativa de l’servei contractat.
Informar de les activitats, projectes, serveis, com formar part de l’entitat i fins de la fundació.
Promoció de les activitats organitzades per la fundació.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran el temps necessari per garantir la finalitat de el tractament i posteriorment, es conservaran degudament bloquejades, a disposició exclusiva de jutges i tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques competents, per a poder atendre possibles responsabilitats fins a finalitzar els terminis de prescripcions legals que estableix la normativa vigent.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la condició de persona usuària.

La base de legitimació per a l’enviament de comunicacions o informació les activitats, serveis, projectes o esdeveniments de l’entitat que puguin ser del seu interès, i que no es corresponguin amb el compliment d’obligacions contractuals, legals, ni per garantir interessos públics o legítims de l’entitat serà el consentiment de l’usuari / ària o del seu representant legal, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals.

L’informem que per al tractament de les dades que requereixin de la seva consentiment com aquells que no siguin necessaris per a complir obligacions contractuals, estatutària o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats de les persones interessades, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, a través de les comunicació a l’entitat enviant un mail a l’adreça anteriorment indicada.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els supòsits en què la base de legitimació sigui el seu consentiment.

5. Qui són els destinataris de les seves dades?

Les diferents administracions públiques i / o privades per al compliment d’una obligació legal en cas de ser necessari.

Les diferents entitats vinculades o relacionades amb el sector per participar i organitzar projectes o activitats en què intervé l’entitat.

A Les entitats públiques o privades que financin projectes de la Fundació per justificar les subvencions i ajudes que rebi l’entitat per al desenvolupament dels seus fins socials.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

6. Quines són les categories de dades que es tracten?

Les dades que pot tractar el responsable de trabamiento inclouen les següents categories: dades d’identificació, adreça postal o electrònica, informació comercial, dades econòmiques, circumstàncies socials, dades acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres, dades de salut si fossin neceasrios per prestació de el programa sempre previ consentiment de l’usuari o el seu representant legal.


7. Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades; i l’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractament que permeti el RGPD.

En el moment de la cancel·lació de les dades, únicament els conservarem bloquejats en compliment de les obligacions legals.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Les dades que ha facilitat es tractaran per l’entitat d’acord amb les finalitats descrites en aquesta política de privacitat, i en aquest sentit, se l’informa que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, ja oposar-se a el tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia de l’DNI, i remetent un correu electrònic a l’adreça protecciondatos@donboscosalesianos.socisl o mitjançant una sol·licitud presencial a la recepció d’aquesta entitat.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim de l’responsable, l’interessat podrà oposar-se a el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies